• شدت میدان محسن چاوشی

  دانلود آهنگ شدت میدان محسن چاوشیطاق ثریا - محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ طاق ثریا محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ ببُر به نام خداوندت  محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ در آستانه پیری محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ همراه خاک اره محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ لطفا به بند اول انگشت سبابه ات بگو محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ تو در مسافت بارانی محسن چاوشیآلبوم ابراهیم - محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ جهان فاسد مردم را محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ ما بزرگو نادانیم محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ ای ماه مهر محسن چاوشی 

متن آهنگ ماه مهر از محسن چاوشی

مادر مداد قرمزِ من کو

کو لقمه های نان و پنیرم

آخر چگونه بیست بگیرم

وقتی که دست های فقیرم

فردایِ درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند

ای ماه مهر زهر هلاهل

باز آ که زنگ های ثلاثه

روزی هزار بار بمیرند

تا کودکان به وقتِ دبستان

از ترسِ امتحان نهایی

با نمره یِ چهار بمیرند

ای ماهِ مهر ماهِ بد اخلاق

با ایده های محکم و خلاق

ما را بزن به خط کِشی از چوب

ما را بزن به تَرکه ی مرطوب

تا در درونِ کودکِ دیروز

مردانِ بی شمار بمیرند

مادر مداد قرمزِ من کو

کو لقمه های نان و پنیرم

آخر چگونه بیست بگیرم

وقتی که دست های فقیرم

فردایِ درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند

دل بادبادک ایست حصیری

آهی که میوزد دلِ ما را

تا اوج میبَرد به اسیری

با هر نخ بریده شهید

دل های رفته را بگذارید

در اوج افتخار بمیرند

در این کلاس هایِ رُفوزه

لای کتاب هایِ عجوزه

ما چیستیم بر درِ کوزه؟

سقایِ علم دست بجنبان

تا گوش های تشنه به دستِ

چک های آب دار بمیرند

روزی هزار بار بگو آب

روزی هزار بار بگو نان

مادر مرا ببر به دبستان

تا رویِ شاخه های جوانم

گنجشک های توی دهانم

روزی هزار بار بمیرند

مادر مداد قرمزِ من کو

کو لقمه های نان و پنیرم

آخر چگونه بیست بگیرم

وقتی که دست های فقیرم

فردایِ درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند